Ethiopia Yirgacheffe espresso

Ethiopia Yirgacheffe espresso

35,00 zł / 250 g

Brazil Cerrado

Brazil Cerrado

28,00 zł / 250 g

Brazil Mogiana

Brazil Mogiana

27,00 zł / 250 g

Ethiopia Sidamo Grade 2

Ethiopia Sidamo Grade 2

39,00 zł / 250 g

Ethiopia Yirgacheffe Grade2

Ethiopia Yirgacheffe Grade2

45,00 zł / 250 g

Kawa Gdańska

Kawa Gdańska

32,00 zł / 250 g

Kawa Kaszubska

Kawa Kaszubska

27,00 zł / 250 g

KENYA KAHURO AA TOP

KENYA KAHURO AA TOP

53,00 zł / 250 g

Mexico Chiapas Decaf Organic

Mexico Chiapas Decaf Organic

39,00 zł / 250 g

Peru Cajamarca Organic

Peru Cajamarca Organic

39,00 zł / 250 g